Khalifah

Khalifah makna dasarnya adalah penerus atau pengganti. Khalifah dikalangan umat Islam dikenal sebagai penerus Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw.. Pada masa ini sebagian umat Islam menantikan sosok khalifah sedangkan disisi lain khalifah yang ditunggu tengah mengerjakan tugasnya sebagimana layaknya khalifah pada zaman Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw..

Sebagai generasi muda Islam wajiblah mengenal berkenaan dengan sosok khalifah sekarang. Dengan mengenal sosok khalifah sekarang maka keimanan kita akan menjadi sempurna karena banyak hadits dari Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw. yang menyatakan pentingnya berkenaan dengan hal ini.

Ketika dunia telah menjadi lebih baik dalam hal kemajuan jasmani, maka tentu diperlukan pula kemajuan secara rohani. Oleh sebab itu maka khalifah yang diperlukan saat ini adalah khalifah yang menjadi panutan dalam hal kerohanian mengingat dunia sedang sakit secara rohani dan memerlukan nahkoda yang dapat menjalankan bahtera Islam yang telah dibangun sejak zaman Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw..

Khalifah sebagai sosok yang harus ditaati oleh umat Islam memiliki andil yang besar dalam kemajuan Islam. Tanpa khalifah, umat islam tidak dapat bersatu dan melangkah bersama untuk menciptakan dunia yang diridhoi Allah swt.

Adapun golongan yang diridhoi oleh Allah swt. pada zaman ini adalah ahlusunnah waljama'ah. Sebagaimana shalat berjama'ah golongan ini juga harus memiliki seorang imam yang ditaati yaitu khalifah. Tanpa khalifah, maka golongan yang menyatakan sebagai ahlusunnah waljama'ah adalah tidak benar karena tidak ada sosok khalifah yang dapat ditaati didalamnya.

Khalifah merupakan pilihan Allah swt. yang mana dengan perantaraan manusia, sosok tersebut terpilih. Manusia, tidak dapat memilih seorang khalifah tanpa adanya seorang nabi yang diutus terlebih dahulu. Hal tersebut tercantum dalam dalil tentang khalifah yang telah kami susun untuk memudahkan kita memahami makna khalifah.

Selain itu, kami juga menyusun beberapa tautan berkenaan dengan khalifah yang pernah ada pada era sepeninggal Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw.. khalifah Abu Bakar, khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan dan khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khulafaur-rasyidin yang telah berjuang menegakkan Islam pada zamannya.

Dengan mengetahui perbedaan bentuk kekhalifahan pada zaman sepeninggal Rasulullah saw. dan kebutuhan pada zaman ini, maka gambaran khalifah sejati pada era ini akan nampak jelas kepada kita.

Lihat juga: 1. ahmadiyah.id 2. alislam.org