Khalifah Sekarang

Khalifah sekarang haruslah memiliki kriteria yang sesuai dengan sabda Rasulullah saw. berkenaan dengan kurun zaman periode Islam. Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad adalah sebagai berikut:

(1) Masa kenabian itu ada diantara kamu sekalian, atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya.
(2) Kemudian masa kekhalifahan yang mengikuti jejak kenabian adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya. (3) Kemudian adalah masa kerajaan yang menggigit (Mulkan Adhdhon) atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia mengehendaki untuk mengangkatnya. (4) Kemudian adalah masa kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyah) atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. (5) Kemudian adalah masa kekhalifahan yang mengikuti jejak kenabian. (6) Kemudian beliau saw. diam. (HR Imam Ahmad)

Pada bagian pertama adalah masa Yang Mulia Baginda Muhammad Rasulullah saw. dan masa itu telah berlalu ketika beliau wafat pada usia 63 tahun dan mengahiri masa kenabian beliau saw. Hal tersebut tidak menjadikan Islam berakhir, namun berlanjut dengan gemilangnya dengan perantaraan penerus beliau saw. yaitu khulafaur rasyidin.

Masa kedua sesuai hadits diatas adalah masa khulafaur rasyidin merupakan masa yang cukup mengalami banyak polemik dikarenakan banyaknya orang-orang baru yang masuk Islam namun belum memiliki cukup keimanan. Dalam masa tersebut hanya seorang khalifah yang meninggal secara alami, sedangkan tiga lainnya mengalami pensyahidan yang menodai sejarah Islam.

Selanjutnya masa yang ketiga adalah masa kerajaan-kerajaan Islam yang mana bukanlah bagian dari khulafaur rasyidin. Dalam masa ini secara jasmani Islam mengalami kemajuan pesat didalam kebendaan dan ilmu pengetahuan, namun penyusutan didalam hal kerohanian.

Masa yang keempat merupakan masa kemunduran umat Islam dan hal tersebut ditandai dengan berdirinya negara-negara Islam. Kejatuhan dinasti / kesultanan turki utsmani menjadi penghujung dari masa ini.

Pada masa kelima, adalah masa yang diawali dengan kedatangan seorang Nabi Ummati, yaitu Nabi Isa as. akhir zaman yang kedatangannya telah dinubuwatkan Rasulullah saw. pada ribuan tahun yang lalu. Adapun khalifah yang mengikuti jejak kenabian tersebut, pastilah mengikuti jejak kenabian dari Nabi Isa as. yang merupakan umat dan pengikut Rasulullah saw. juga.

Pada masa keenam merupakan sebuah masa yang tidak dapat dijelaskan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu akhir dari umat manusia. Namun yang jelas hal tersebut hanya Allah swt. yang mengetahui secara pasti.

Jadi dengan membaca penjelasan diatas kita dapat memiliki kesimpulan sederhana bahwa: (1) Khalifah sekarang ini melanjutkan jejak kenabian Nabi Isa as. (2) Khalifah sekarang ini merupakan kekhalifahan yang berjalan secara satu masa dengan negara-negara Islam (3) Khalifah sekarang ini tidak lain adalah sosok yang Allah swt. sendiri pilih melalui kedatangan Nabi Isa as. akhir zaman dan bukan sosok yang dipilih oleh manusia melalui forum.

Lihat juga: 1. ahmadiyah.id 2. alislam.org